Att träna en hund på vildsvin

Alla som har hund vet att träning med dem kanske är något av det roligaste som finns. Att se hur det lojala och vetgiriga djuret följer våra kommandon och successivt lär sig allt bättre att göra det vi önskar. Här skapas glädje, tillit och förtroende. Hunden får ett syfte. Att träna en hund på vildsvinNär du har en jakthund blir träningen mer inriktad och du väljer oftast ett eller två fokusområden. Allt jakt kräver är för det första en mycket skogsvan hund. Att jaga just vildsvin sätter också ännu högre krav, som ägare måste du ha stort tålamod och gedigen kunskap, och vildsvin kan också vara mycket aggressiva. Många hundar har blivit offer för de hetlevrade djuren. Du börjar gärna med att prägla hunden på gris vid ung ålder, genom att besöka platser där grisarna fodrats och vistats. Spårträning på viltdelar från vildsvin blir nästa etapp. Det finns till och med ”radiostyrda” robot-vildsvin att köpa. Inte förrän hunden är mentalt mogen för att självständigt jaga ska du släppa den i hägn med tama vildsvin, annars blir resultatet ofta bara en skällande hund som inte vet varken in eller ut. Den omogna hunden som hamnar i ett hägn med för hög svårighetsgrad blir chockad när vildsvinet frontar och gör utfall, medan den mer vana jakthunden håller sig lugn, vaksam och med ett kontrollerat skall. Hundar för jakt av vildsvin ska jaga ensamma, inte tillsammans. Du ska släppa in dem i vildsvinshägn med olika nivåer och svårighetsgrad, för att successivt öka förmågan. I varje hägn ska de bara finna sig kortare stunder, för att inte anpassa sig för mycket och tolka situationen som given. Det är stor skillnad på tama vildsvin och vilda. Anledningen till att en väljer att träna sin jakthund på vildsvin i hägn är alltså att formen blir mycket mer kontrollerad, och du har full översikt på vad som sker. För att sammanfatta handlar det alltså om att prägla hunden i ung ålder, skapa och uppmuntra en stark jaktlust under kontrollerade former samt att öka nivån gradvis. Som i allt som har med hantering av hundar, oavsett om hunden bara är ditt husdjur eller om du tänker dig att vara hundvakt framöver, krävs förståelse, konsekvent agerande, kunskap om hunden och tålamod i mängder. Om du som ägare tillämpar en stor portion tålamod och låter de första två-tre åren av hundens liv bestå utav intensiv träning kommer detta att gynna sig och visa på större vinst i längden än om du går för fort fram. Har du lyckats med att producera en jakthund som med lätthet söker upp vildsvin utan att utsätta sig för fara har du en värdefull kompanjon vid din sida!